ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณแปลงนาสาธิตบ้านน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต “กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี ” โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และนายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.อลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว นักเรียนและเกษตรกรบ้านน้ำคับ ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากพิธีเปิดงานแล้ว องคมนตรีได้นำผู้ร่วมงานและเกษตรกรลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาน้ำฝนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เกิดโรคระบาด ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าไวต่อแสงหรือ ข้าวนาปีพันธุ์ กข 59  โดยมีลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ย 624 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  ประมาณ22% ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในเขตพิษณุโลก ปลูกได้ดีในพื้นที่สูงอากาศเย็นมีเมล็ดยาว คุณภาพดี ปลูกได้ในภาพพื้นที่น้ำน้อย เมื่อหุงสุกจะนิ่ม จึงเหมาะสำหรับส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกในพื้นที่สูง ซึ่งยังขาดแคลนพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาและเกษตรกรในพื้นที่สูงปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตและปลูกได้ดีในพื้นที่น้ำน้อย

 

3386 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ