ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.  นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรืองจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฎิรูปแห่งชาติ ณ โรงยิมเนเซียม 2500 สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อว่าสังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและเสริมสร้างพลังเพื่อคนทั้งมวล
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการ ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคนพิการสากลมาโดยตลอด ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สำหรับปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญคือการจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ การรวมคนพิการที่ไม่เห็นโดยประจักษ์เช่น ด้านจิตย์ใจ ออทิสติก การเรียนรู้และสติปัญญา ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา โดยการเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจประเด็นต่างๆด้านคนพิการและเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรีสิทธิและการกินดีอยู่ดีของคนพิการและการเพิ่มความตระหนักของผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการ รวมคนพิการในทุกด้านของชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ภายในงานมีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้พิการต้นแบบ ของขวัญและการบริการด้านตัดผม เลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1000 คน

 

6076 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ