ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.30 น.พันเอกพรชัย นพรัตน์ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ปี2 bike for health” ณ ลานด้านหน้า กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยภาควิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและครอบครัว 2 สำรวจพบว่าชุมชนหมู่ 1 บ้านวัดยาง ตำบลบ้านคลองมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง จึงได้ร่วมกับ กองพลทหารราบที่4 ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ปี2 bike for health” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง พร้อมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนด้านการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษและลดการใช้พลังงาน ทำให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน ในการจัดการกับปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าว โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง และประชาชนบริเวณชุมชนรอบค่ายเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งร่วมปันจักรยานรอบค่ายฯ จำนวน 20 ครัวเรือน

 

10760 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ