ช่วยเเชร์ จ้า .....
พลตรีนพพร
พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4 อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ 4 ถวายพระพร
5499 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้