ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”

ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เปิดให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน ทั้งแจกพรรณไม้ บริการทำหมันแมว และสุนัข


ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีพระประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

400 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้