ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมเตือนผู้ปกครองระวังเด็กจมน้ำพบว่าข้อมูลปี 59เดือนต.ค. พบเด็กเสียชีวิตสูงสุดถึง 78 ราย ขณะที่เดือน ต.ค.60 ปีที่ผ่านมา เพียงแค่15 วัน มีเด็กจมน้ำ 8 เหตุการณ์ และเสียชีวิตถึง 11 ราย ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเด็กเล่นน้ำกับกลุ่มเพื่อนจึงขอเตือนผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

ในช่วงปิดเทอมใหญ่ภาค ฤดูร้อน 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) ของช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550 -2559 เฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียว มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 101 คน ข้อมูลปี 2559 ที่ผ่านมา พบเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิต 699 ราย เป็นเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่าตัว กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  รองลงมา 5-9 ปี และ 10-14 ปี ซึ่งเดือนที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด คือตุลาคม 78 ราย รองลงมาคือเมษายน 75 ราย และมีนาคม 70 ราย และการจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนสาเหตุของการตกน้ำเสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เด็กเล่นน้ำกับกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือพลัดตกน้ำ จมน้ำ แหล่งน้ำที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุด คือ คลองชลประทาน และฝายเก็บน้ำ  การลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ประกอบกับช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลำคลอง สระน้ำ มีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ไหลเชี่ยวแรงและมีระดับความลึกมาก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการจมน้ำมากขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการดูบุตรหลาน  เพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำในช่วงหน้าฝนและช่วงปิดเทอมไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำหรือยืนใกล้แหล่งน้ำ ขอบบ่อ เพียงลำพัง  พร้อมทั้งต้องสอนให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ที่ถูกต้อง  และควรหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยหรือนำเด็กไว้ในคอกกั้นขณะทำกิจกรรม  และใช้มาตรการ ตะโกน โยน ยื่น และโทรเรียกทีมแพทย์กู้ชีพ 1669
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการดูบุตรหลาน  เพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำในช่วงหน้าฝนและช่วงปิดเทอมไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำหรือยืนใกล้แหล่งน้ำ ขอบบ่อ เพียงลำพัง  พร้อมทั้งต้องสอนให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ที่ถูกต้อง  และควรหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยหรือนำเด็กไว้ในคอกกั้นขณะทำกิจกรรม  และใช้มาตรการ ตะโกน โยน ยื่น และโทรเรียกทีมแพทย์กู้ชีพ 1669
1402 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ