ช่วยเเชร์ จ้า .....

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 จาก มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ โดย คุณ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะฯ ณ บริเวณโถงกลาง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณโครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วย กองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ มอบเงินสนับสนุน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่ 3สำหรับใช้เป็นสถานที่บรรจุสินค้าทางการเกษตร ที่ผลิตได้จาก โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 3พร้อมด้วย มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และคณะฯ ร่วมกันปลูกต้นมะม่วง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี จำนวน 300 ต้น 20 สายพันธุ์ ณ บริเวณโครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่ 3 และแปลงปลูกผักอินทรีย์ ณ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1526 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ