ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 
เวลา 11.00 น.วันที่ 22 พ.ค.2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 จัดกิจกรรม “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ทหาร ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลบ่อไทยเข้าร่วม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 
นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวว่ากิจกรรมโครงการ”ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อนำปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 มีเป้าหมายปล่อยสัตว์ป่า จำนวน 7 ชนิด 609 ตัว ได้แก่กวางป่า เก้ง เนื้อทราย ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และนกยูงไทย
 
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 5 ชนิด รวมทั้งสิ้น 199 ตัว ได้แก่กวางป่า 15 ตัว เนื้อทราย 50 ตัว เก้ง 4 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 80 ตัว และไก่ป่าตุ้มหูแดง 50 ตัว โดยสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในส่วนสัตว์ที่เหลือจะนำไปปล่อยในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติตาดหมอกในวันที่ 24 พ.ค.2561
 
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวต่อว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมากเช่นช้างมีประมาณ 40 เชือก หมีควายประมาณ 150 ตัว รวมทั้งกระทิงที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งนี้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็งรวมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่า
 
1295 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้