ช่วยเเชร์ จ้า .....

                                                 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561 นาย พิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานปล่อยสัตว์ป่าในโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์  ได้แก่ไก่ฟ้าพญาลอ 200 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 150 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 50 ตัว และนกยูงไทย 10 ตัว ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ลาดตะเวน รวมทั้งคุ้มครองอารักขาให้สัตว์ป่าปลอดภัยจากนักล่าสัตว์ป่า โดยมีประชาชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

 

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวว่าหลังจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11ได้จัดโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ โดยได้ทำการการปล่อยสัตว์ป่าไปแล้วส่วนหนึ่ง เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561 ที่ผ่านมาโดยสัตว์ป่าที่ปล่อยได้แก่กวางป่า 15 ตัว เนื้อทราย 50 ตัว เก้ง 4 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 80 ตัว และไก่ป่าตุ้มหูแดง 50 ตัวรวมทั้งสิ้น 199 ตัว ในวันนี้ได้ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าเพิ่มเติมอีก 410 ตัว ได้แก่ไก่ฟ้าพญาลอ 200 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 150 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 50 ตัว และนกยูงไทย 10 ตัว และด้วยความห่วงใยในชีวิตของสัตว์ที่ปล่อยไปยังไม่ชินกับผืนป่า อาจถูกพรานล่าได้โดยง่ายดาย จึงจัดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ เพื่อปฏิบัติการเดินป่า ลาดตะเวน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอารักขาสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ป่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ และต้องการเห็นด้วยตาของตัวเอง นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้ร่วมออกเดินลาดตะเวนในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวต่อว่า สัตว์ป่าที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นจะมีกระบวนการในการปรับสภาพให้สัตว์ดังกล่าวให้ชินและคุ้นเคยกับสภาพป่า แต่ทั้งนี้บางส่วนยังอาจจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้อีกทั้งอาจจะมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ จึงสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกล่าได้โดยง่าย ดังนั้นจึงได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการลาดตะเวนคุ้มครองและเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านั้นถูกพรานล่า เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม จนกว่าสัตว์เหล่านั้นจะสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในป่าได้ ซึ่งจากการออกปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ปรากฏว่ายังพบสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งใกล้กับบริเวณที่ปล่อยเมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 ที่ผ่านมาและมีลักษณะคุ้นเคยกับมนุษย์มาก จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนและปฏิบัติการคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ต่อไป

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมือสองแคว รายงาน

2033 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ