ช่วยเเชร์ จ้า .....


นายสมหวัง เรืองนิวัติศัยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีอุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน 15 แห่ง และวนอุทยาน 1 แห่ง ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนมาก โดยสถิตินักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561 ช่วงเดือนธันวาคม มีมากถึง 360,000 คน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 ดอย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ดอยสุเทพ และ ดอยคำ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ – ปุย
ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้อุทยานแห่งชาติต่างๆ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จึงได้กำหนดมาตรการให้อุทยานแห่งชาติในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ทุกอุทยาน ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านการจราจร การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (7 วันปลอดภัย)
กำหนดมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ให้งดการนำกล่องโฟมเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้ภาชนะพลาสติก ลดการใช้ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (แคปซีล) หลอดพลาสติก ตลอดจนช้อนส้อมที่ทำจากพลาสติก
กำหนดข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยว โดยการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ งดเว้นการนำสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในอุทยานแห่งชาติ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ งดการส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น และให้อุทยานแห่งชาติจัดระเบียบลานกางเต็นท์ รวมทั้งสถานที่จอดรถให้เหมาะสม จำกัดการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเป็นการรักษาความลับด้านความมั่นคง และป้องกันการรบกวนนักท่องเที่ยวรายอื่น
สำหรับมาตรการการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว
มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในและรอบพื้นที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย ที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติในพื้นที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อลดการกระจุกตัวด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนักได้แก่ ดอยม่อนล้าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, อุทยานแห่งชาติออบขาน, และแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นต้น
สำหรับการเตรียมความพร้อมของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม เพราะบางพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ ให้มีความพร้อม ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของนักท่องเที่ยวทุกท่าน มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข

เหม กาญจนา

1493 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ