ช่วยเเชร์ จ้า .....

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ตามเวลาฤกษ์ ภายในพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร นายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจุดธูปเทียน ที่หน้าโต๊ะเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ แล้วยืนประจำจุด บัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานพิธีเข้าสู่ภายในพระวิหารพระพุทธชินราช สถานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


เวลา 17.00 น. พระ พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถวายชนวนแด่ประธานสงฆ์


เวลา 17.10 – 22.00 น. ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก โดยมีพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดเทียนมงคล เทียนหน้าองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนเสร็จพิธี

979 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้