ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 9 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจและจิตอาสาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ซึ่งมีพิธีในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

โดยมี พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าคณะภาค 5 และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ จากนั้นเวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ประธานสงฆ์ ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ก่อนที่จะมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำกล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ประธานตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท พร้อมซีนฝาคนโทให้สนิท หลังจากนั้นประธานในพิธีและข้าราชการประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป ประธานฝ่ายสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีกรวดน้ำรับพร
ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีรับแว่นเวียนเทียนจากบัณฑิตพิธี วักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออกแล้วส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เวียนไปทางซ้าย 3 รอบ จนครบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดท้าย และส่งให้บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยและนำไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อไป.

459 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้