ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ได้จัดพิธีเวียนเทียนตามประเพณีของไทย พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 20 องค์ เพื่อมอบให้วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆ ในถิ่นธุทุรกันดาร โดยมี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ประธานฝ่ายฆราวาส พลโทฉลองชัย ชันยะคำ แม่ทัพภาค 3 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ และประชนชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยการหล่อพระนี้จะมีเป็นประจำทุกปี ในวันวิสาขบูชา

 
1038 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้