ช่วยเเชร์ จ้า .....

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

679 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้