ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “เสนามาร์ท” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ “เสนามาร์ท” ด้านข้างสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ดำริให้ก่อสร้างอาคาร “เสนามาร์ท” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ โดยภายในอาคาร “เสนามาร์ท” มีการจัดแสดงนิทรรศการ แบบจำลอง ตัวอย่างเช่น นาขั้นบันได บ้านสะจุก-สะเกี้ยง-เปียงซ้อ จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดแสดงโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในหมู่บ้าน จุดมุ่งหมายโครงการนี้ก็เพื่อเร่งฟื้นฟู สภาพป่าต้นน้ำ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไปกับกระแสน้ำในช่วงหน้าฝน ช่วยเพิ่มผลผลิตและทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว บริเวณพื้นที่ “เสนามาร์ท” ยังเป็นสถานที่ให้กำลังพลทุกระดับชั้นได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และยังเป็นสถานที่ให้กำลังพลนำสิ่งของมาซื้อขาย ใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า และสวัสดิการในการออกร้านผลิตภัณฑ์ หรืออาหารของกำลังพล สร้างรายได้เสริมให้แก่กำลังพล และยังเป็นสถานที่สันทนาการ จัดกิจกรรมร่วมกันและเป็นที่พักผ่อน มีการจัดตลาดนัดสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเลือกวันเวลาที่เหมาะสม หรือตามความสะดวก ในส่วนของร้านที่ขายอาหารเช้า เช่น ขนมปังปิ้ง ไข่ลวก สามารถเปิดในตอนเช้าได้ และสามารถฝากร้านในการขายสินค้าได้อีกด้วย

1167 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ