พาดหัวข่าว

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “ข้าวแกง 100 ปีสหกรณ์ไทย” ภายใต้แนวคิด “ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร”

        เช้าวัน…

จังหวัดพิษณุโลกจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะกับสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เสนอแนะในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเผยแพร่นโยบายของรัฐบาล

  เช้าวันที่ 17…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 60พรรษา

    เช้าวั…

น่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน จังหวัดพิษณุโลก จัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สานสร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559

ห เช้าวันนี้ (16 มิ.…

ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานปิดหลักสูตรหลักสูตร Startup LIMEC Course ครั้งที่ 1 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  เมื่อวันที่ 1…

ผู้ว่าฯพิษณุโลกมอบเงินเก็บส่วนตัว เกือบ 1 ล้านบาท ให้นายอำเภอ  ทั้ง 9 อำเภอ ในการนำไปสร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

  เมื่อวันที่ 1…

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิดสานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง

  นายธานินทร์  …