พาดหัวข่าว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีนดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์

เมือวันที่ 20 เมษายน…

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 61พรรษา ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช

  เช้าวันนี้ ( …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนบ้านนาตอน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ

      เช้าวันที…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกกรณีบาดเจ็บ  และเสียชีวิต  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่  11-17  เมษายน  2559

            นาย…

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตหรือต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2559

        นายอารี…

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559  สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง  7 วัน จังหวัดพิษณุโลก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  109 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 116  ราย และผู้เสียชีวิต 7 ราย

       เมื่อวัน…

จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการจำนวน  23   ราย

    เมื่อว…