พาดหัวข่าว

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

วันที่ 10 ก.พ.59   น…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพหลังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงในขณะบางพื้นที่อากาศร้อนและมีฝนตกสลับกันอาจมีผลต่อสุขภาพร่างกาย

  นายวิทูรัช  ศ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่  9 ก.พ. 59  ท…

พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าว สื่อมวลชนการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559

วันที่ 5 ก.พ.59   พล…

จังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าสร้างเครือขายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รัฐร่วมเอกชน

  เมื่อวันที่ 4…

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2559

  เมื่อวันที่ 4…

อำเภอพรหมพิรามเตรียมจัดงานของดีเมืองพรหม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559  นี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอ

  ว่าที่ร้อยตรี…