พาดหัวข่าว

พลเอก วลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 วันที่  12 กุมภาพัน…

กองทัพภาพที่ 3 โดย พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับศพ ทหารกล้ากลับสู่บ้านอย่างสมเกียรติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์…

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ

  เช้าวันนี้ (1…

เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจและพนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภาคเหนือเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถึงนายกรัฐมนตรี

  เช้าวันนี้ ( …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  เมื่อวันนี้ 1…

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมอบเงินทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แก่สหกรณ์ที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม  รวม 6 แห่ง  จำนวนเงิน 11,820,000 บาท

  วันที่ 11 ก.พ…

จังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดพิษณุโลกในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

      เช้าวันนี…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศ

       เช้าวันน…

พระเอกสมบัติ  เมทะนี ถึงกับตลึ่งเมื่อเทพพระเจ้าแห่งลุ่มน้ำยม(หลวงปู่แขก) เป่ากระหม่อมให้ ในพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ในงานสมโภช พระประธานในโบสถ์ วัดใหม่ราชฏร์ทรงธรรม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  

    เมื่อว…

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่นักมวยศึกวันทรงชัยสัญจร ในงานสมโภชหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์ของวัดใหม่ราชทรงธรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์…

แม่เลี้ยง สุชานี แสงสุวรรณ ควงพระเอกดังตลอดกาลของเมืองไทย โผล่รำวงย้อนยุคงานสมโภชพระประธานในอุโบสถวัดใหม่ราษฏร์ทรงธรรม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

    เมื่อค…