พาดหัวข่าว

พิษณุโลก พัฒนาสังคมจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสัมคมสำหรับผู้สูงอายุ การคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 26 มกราคม 255…

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนา ททบ.5 ครบ 58 “5 ปี

วันที่ 26 มกราคม 255…

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานนำนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยใช้ชื่อว่า “เยาวชน หัวใจอาสา” รุ่นที่ 1

  เมื่อวันที่  …

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประชุมเตรียมจัดโครงการ สคบ.สัญจรที่ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ มุ่งผลักดันกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิของตนเอง

  เมื่อวันที่ 2…

ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 9 ร่วมกับหลายหน่วยงาน เร่งกำจัดผักตบชวา ในคลองโคกช้าง หน้าเทศบาลเมืองอรัญญิกเพื่อเปิดทางไหลของน้ำ และมีน้ำสะอาด ไว้ใช้ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง        เช้าวันนี้ (26 ม.ค.59) ที่คลองโคกช้าง หน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันโ

ทธนกฤติ สุขเกิด ผู้บ…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ใช้พลังเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียน ป.1 สิ้นปีการศึกษา2558 ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เ…

พลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อไปประดิษฐาน ณ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จังหวัดตาก

เมื่อ 25 มกราคม 2559…

กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก สนธิกำลังสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการจ้างงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  บ่ายวันนี้ ( …

นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก รับมอบโล่และเกียรติบัตร จากนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 21 มกราค…