รอบรั้วสีเขียว

แม่ทัพภาคที่ 3 บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องด้วย กองทัพภาคที่ 3 กำหนดการปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ (อาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 กันยา…

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกับ พม. และ สบอ.11 พิษณุโลก จัดโครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า ย้ำขอให้ทำเป็นตัวอย่างที่ดีนำร่อง..

วันที่ 12 กันยายน 25…

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชม”โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ”ณ พื้นที่กองทัพภาคที่3 โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

   &n…

มทภ.3 ปล่อยขบวนรถนำสิ่งของอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 24 สิงหาคม 25…