โล่ห์ดาวเงิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

     …

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหกแถลงข่าวผลการจับกุม เครืเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ของกลางยาบ้า 48,000 เม็ด

วันที่ 22 มกราคม 256…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561 ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

     …

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561

 วันที่ 22 ธันว…

จังหวัดพิษณุโลกประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานสถานะการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 

ที่โรงแรมวังแก้ว อำเ…

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 แถลงข่าวการจับกุมพ่อค้ายาบ้าพร้อมไอซ์ โดยมีข้าราชการเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย

    วันที่…

ยิ่งจับ ยิ่งทะลักออกมา กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 แถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ภาคเหนือตอนล่าง

    วันที่…