เศรษฐกิจ

อบจ.พิษณุโลก มอบรถเข็นและรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ 2 ราย ใน อ.วังทอง ตามโครงการ “ อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 1 มิถุนายน 25…

พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดอบรมวิธีการใช้และรับมอบเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC ตามโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 137 ร้านค้า

   เมื่อวั…

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 จาก มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

 วันที่ 11 พฤษภ…

ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (ลาว ไทย เมียรมาร์ ) ครั้งที่ 4 จำนวน 240 คน เข้าเยี่ยมชม”โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

  เมื่อวันที่ 9…

สาธารณสุขพิษณุโลก จู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที

วันที่ 7 พฤษภาคม 256…

กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันที่ 20 เมษ…