เศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 31 กรกฎาคม 25…

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมร่วมภาคีตลาดโคเนื้อคุณภาพระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 กรกฎาคม 25…

ตระการตาผ้าทอพื้นเมืองจากพระบรมฉายาลักษณ์ และผ้าพื้นถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคในนิทรรศการ “ภูษาราชินี”

วันที่ 24 กรกฎาคม 25…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานชิมอาหารถิ่น กินอาหารเส้น เที่ยวเล่นงานวัด ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ประจำปี 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 25…

ททท.พิษณุโลกจัดกิจกรรม ชิมอาหารถิ่น กินอาหารเส้น เที่ยวเล่นงานวัด จังหวัดพิษณุโลก หนุนท่องเที่ยวเมืองรอง

นางจิราวัตน์ มีงาม ผ…

error: สวัสดีค่ะ