การฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนอกที่ตั้ง

error: สวัสดีค่ะ