สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในการเปิดการประชุมวิชาการThailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) และตรวจเยี่ยม “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กองทัพภาคที่ 3” ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

     เมื่อวันที…

error: สวัสดีค่ะ