เปิดเผยกรณีสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

error: สวัสดีค่ะ