Bike for mom ปั่นเพื่อแม่

พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.๔ พร้อมด้วย คุณณัฐชมรส แก้วเกษ ภริยา ผบ.ส.พัน.๔/ประธานชมรมแม่บ้าน ส.พัน.๔ ร่วมปั่นงาน Bike for mom ปั่นเพื่อแม่

    ส.พัน.…

พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.4 พร้อมคุณณัฐชมรส แก้วเกษ และกำลังพลร่วมซ้อมใหญ่กับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหาข้อบกพร่องก่อนวันจริงของกิจกรรม”bike for mom “ปั่นเพื่อแม่

    เมื่อว…

error: สวัสดีค่ะ