ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม นี้

วันนี้ (12 ต.ค. 63) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการเสด็จไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (วัดบ่อน้ำทิพย์) ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยชมพู อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2523 ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เคยเสด็จเยือนเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของวัดและฝาผนังวิหาร จึงมีพระดำริที่จะบูรณะให้ดีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และหากท่านใดมีจิตศรัทธาสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน (สาขาแม่แตง) หมายเลขบัญชี 020-333-260-832 ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน)

762 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ