ช่วยเเชร์ จ้า .....

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน จากคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2 โดย บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด และคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบายของกองทัพบกที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในห้วงปัจจุบันเป็นฤดูหนาว มีประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก สำหรับผ้าห่มที่ได้รับมอบ 500 ผืนในครั้งนี้ ทางหน่วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของประชาชนที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีความรู้สึกอบอุ่นใจที่มีหน่วยงานทหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าไปช่วยเหลือดูแลถึงในพื้นที่เป็นอย่างดี และจะทำไปเรื่อยๆเพื่อแบ่งปันความอบอุ่นไปยังชายแดนให้กับพี่น้องประชาชน และกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนบนยอดดอยเขาสูงต่อไป

242 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ