ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก จิตอาสา นร. ร่วมพัฒนาคูน้ำและแปลงพัก เพื่อเป็นคลังอาหารให้ชุมชน

นายอำเภอเมือง นำจิตอาสา พัฒนาแปลงพืชผักสวนครัว ในพื้นที่ริมคลองโบราณสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแม้วพัฒนา เพื่อให้เป็นครัวและคลังอาหารให้แก่ชุมชน ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อเวลา 31 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแปลงผักปลอดสารเคมี ริมคลองโบราณสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแม้วพัฒนา ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลหัวรอ, เจ้าหน้าที่จิตอาสา, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ ,นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แปลงผัก และขุดลอกคูน้ำโดยรอบ พัฒนาปรับปรุง พื้นทีส่วนที่รกร้าง ให้น่าอยู่และใช้พื้นที่ได้มากขึ้น

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นครัวของชุมชน และเป็นคลังความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อาหารปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบต่อไป โดยผู้สูงอายุในชุมชนที่ ใช้เวลาว่าง หมุนเวียนการมาดูแลแปลงผัก และเป็นจุดเช็คอิน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เติมมนต์เสน่ห์ให้ แก่สวนผักชุมชน ริมคลองแห่งนี้ และ พัฒนากำจัด จอกแหน ผักตบชวา และ คุณภาพน้ำในคูคลอง ให้ สะอาด สามารถปลูกแพ ผักกระเฉดในน้ำ สวนบัว เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อส่งให้กับ โรงครัว ร้านข้าวแกงการกุศล วัดโพธิญาณ อันเป็น รายได้เสริมให้แก่ชุมชนเกาะแม้ว อีกวิถีทางหนึ่งด้วย สืบต่อไป

84 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ