ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ที่ ม.3และ ม.6 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนัตน์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ขุดลอกคลอง ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 2 โครงการ ๆ ละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดจากการประชาคมของราษฏร ทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้คลองทั้งสองเขื่อมโยงเป็นลำคลองเดียวกัน น้ำที่จะไหลจากคลองหมู่ 6 ตำบลพันเสา ผ่านคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลพันเสา ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 2,000 กว่าไร่ รวมถึงน้ำจะไหลลงสู่คลองในเขตตำบลบึงกอก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรตำบลดังกล่าว ได้เป็นอย่างดียิ่ง

นายอนัตน์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ กล่าวว่า ในส่วนของอำเภอบางระกำ ได้จัดทำโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อขอรับงบประมาณจำนวน 174 โครงการ จำนวนเงิน 47 ล้านบาทเศษ ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน อีกทั้งเพิ่มรายได้ และสร้างความสุขให้กับประชาชน ทั้งนี้ จะได้สั่งการให้ทุกตำบลติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามชุมชนต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบ ว่ามีการทุจริตในการดำเนินโครงการใดหรือไม่ เพื่อให้งบประมาณทุกบาทเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

1666 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ