ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ให้กระทรวงการคลังกำกับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 โดยไม่ทำสัญญาในลักษณะที่ก่อให้เกิดภาระต่อเกษตรกร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ พิจารณากำหนดมาตรการในการชดเชยค่าใช้จ่าย กรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการฯ และเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป และเพื่อให้การดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ในการดึงอุปทานข้าวเปลือกในช่วงที่ผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างแท้จริง

จังหวัดพิษณุโลกจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องรับภาระและความเสี่ยงจากโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา หากเกษตรกรรายใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ถนนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 252680 , 055 – 231037 ในวันและเวลาราชการ

 

4424 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ