ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  7 ม.ค. 58  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเร่งรัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามภาระกิจช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบภัยแล้ง พร้อมมอบพันธุ์ปลา พันธุ์พืชฯลฯ  ที่ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก ท่ามกลางหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ จัดบูทโชว์ตอนรับอย่างยิ่งใหญ่

โดย รมต.เกษตรฯ ย้ำภารกิจวันนี้ว่า ต้องการให้เกษตรกรทุกคนผ่านวิกฤติช่วงภัยแล้งให้ได้ จากนั้นคณะของ รัฐมนตรีได้เดินทางต่อไป ยัง บ้านโคกสว่าง ต.บึงกอก อ.บางกะกำ เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.บึงกอก โดยมีนายอนันต์ เทพกุญชร ประธานกรรมการกลุ่มให้การต้อนรับพร้อมพาเดินชมพันธุ์ไก่พื้นเมือง และรับมอบเวชภัณฑ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป

จากนั้นคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปต่อที่ บึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ เพื่อรับฟังการการบรรยายสรุปจากนายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก สำหรับพื้นที่แก้มลิงบึงระมาณ มีเนื้อที่ 1,500 ไร่ เก็บกักน้ำได้ 15 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้มีความลึก 1.8 เมตร เก็บกักน้ำได้ 4.3 ล้าน ลบ.ม. จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร ตาก และสุโขทัย อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาบ้า ปลาหมอตาล และปลาบึก จำนวน 700,059 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้แพร่ขยายในแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่คาดว่าจะทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 70,000 กิโลกรัมต่อปี มูลค่า 2,100,000 บาท ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ 1,908 ครัวเรือน

 

5175 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ