ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. พลโทสมศักดิ์นิล บรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 ประวัติธงชัยเฉลิมพล ธงชัยเฉลิมพล ถือได้ว่าเป็นยอดสำคัญสำหรับทหารทั้งปวงเป็น หมาย แข่งใช้ชนะร่วมใจกล้าหาญก่อนออกศึก ธงชัยเฉลิมพลนั้นเดิมเรียกว่าธงประจำทัพซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทหารทุกนายเพราะถือว่าเป็นตัวแทนจอมทัพ และเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารทั้งปวงเมื่อธงนี้โบกสะบัดอยู่ ณ ที่ใด หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับอยู่ ณ ที่นั้น จำเป็นที่ทหารทั้งหลายจะต้องติดตามธงนั้นจนถึงที่สุด และต้องคุ้มครองป้องกันธงชัยเฉลิมพลไว้ด้วยชีวิตตนเอง เพราะถ้าธงตกอยู่ ในเงื้อมมือศัตรูย่อมหมายถึงการสูญสิ้นซึ่ง จอมจตุรงค์ ธงชัยเฉลิมพลจะมีลักษณะคล้ายธงชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นผู้ทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เอง ดังนั้น การเชิญธงชัยเฉลิมพลออกจากหน่วยและเข้าร่วมพิธีการใดก็ตาม จะต้องกระทำอย่างสมเกียรติ มีขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่สุด และผู้ถือธงจะต้องได้รับการเลือกสรรอย่างดี หากเปรียบในสมัยโบราณผู้ที่จะต้องนำธงชัยเฉลิมพลร่วมทำการรบ พลประจำธงจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแรง มีความสามารถ และต้องรักษาธงชัยเฉลิมพลไว้ได้ด้วยชีวิต
ในเวลา 16.00 น.พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในพิธี ได้เดินทางมาถึง พันเอก อุกฤษณ์ นุตกำแหง ผู้บังคับกองผสม ตำแหน่งปกติ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 วิ่งรายงานและ นำประธานตรวจพลสนาม
ประธานในพิธี ตรวจผลสนามและรับความเคารพ เชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าปะรำพิธี พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน และอ่านโอวาท ของ พลเอก สมหมาย เกา ฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเชิญธงชัยเฉลิมพล กลับเข้าประจำแถว และสวนสนาม การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลนั้น มีขั้นตอนสำคัญ อยู่ 2 ขั้นตอน คือ การสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัย ซึ่งเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่ทหารทุกเหล่าทัพจะต้องกระทำพิธีพร้อมกันในวัน “กองทัพไทย” และกำลังพลที่สวนสนามนั้นได้จัดจากหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยทหารจากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ,ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และกองบิน 46 เข้าร่วมในพิธี การกระทำพิธีในครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับตาขิงผู้ที่เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง หน่วยต่างๆได้จัดการแสดงเข้าร่วมเข้าดังนี้
ชุดที่ 1 การแสดงการฝึกเพิ่มพูนศักยภาพของทหาร ควบคุมการแสดง โดยกองพลทหารราบที่ 4
ชุดที่ 2 การแสดงสาธิตหน่วยทหารทรหดควบคุมการแสดง โดย กองพลทหารราบที่ 4 ชุดที่ 3 การแสดงร่วมรำมวยไทยควบคุมการแสดง โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ชุดที่ 4 การแสดงกระบี่กระบองของนักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39
ชุดที่ 5 เป็นการแสดงละครเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ควบคุมการแสดง โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
ชุดที่ 6 เป็นการแสดงสาธิตหน่วยทหารทรหด จาก กองพลทหารราบที่ 4 ซึ่งเป็นการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ให้ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีได้รับชม 

 

3662 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ