ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านนาตอน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2559 ตามโครงการ ของขวัญปีใหม่จากใจ พม. โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ นายเชษฐา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ เนื่องจากในช่วงนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่สูงและห่างไกลจากตัวเมือง จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.ซึ่ง กระทรวง พม.มีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนรัฐบาลในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากใจชาว พม.ในกิจกรรมรณรงค์”อิ่มอุ่นกาย”ในวันนี้ โดย ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลกได้คัดเลือกราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการ 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน มีประชาชนบนพื้นที่สูง จำนวน 1,100 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า มารับผ้าห่มกันหนาวในวันนี้ ในกิจกรรมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการอิ่มอุ่นกายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากใจ พม.”ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 บ้านร่มเกล้า จำนวน 197 ผืน,หมู่ที่ 12 บ้านขุนน้ำคับ จำนวน 260 ผืน,หมู่ที่ 13 บ้านน้ำจวงจำนวน 283 ผืน, หมู่ที่ 15 บ้านสงบสุข จำนวน 129 ผืน, หมู่ที่ 16 บ้านน้ำจวงใต้ จำนวน 191 ผืน, โรงเรียนบ้านนาตอน จำนวน 40 ผืน

 

2903 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ