ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

    เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการสุ่มตรวจสถานประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 5 แห่ง คือ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด / บริษัท พิษณุเวช จำกัด/บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท เอก-ชัย ดีสทริชบิวชั่นซีสเท็ม จำกัด/บริษัทเมืองพลการเกษตร จำกัด /จาก 47 สถานประกอบการที่ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 

    นางสาวกุลสิรา แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานตรวจแรงงานท้องที่ ได้กล่าวว่า จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อผู้ใช้แรงงานและประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงสนองพระราชดํารัส จัดทําโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังได้กําหนด ให้ปี 2558 เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการทํางาน โดยเชิญชวนสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทํางานให้ลูกจ้างปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา นั้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิษณุโลก จัดทำแผนการตรวจสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเพื่อดูสถานที่จริง ซึ่งหากผ่านการประเมินตามข้อกำหนด 15 ข้อ ของกฎหมายด้านความปลอดภัย สถานประกอบการนั้นๆ ก็จะได้รับใบประกาศ เป็นสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป

 

2586 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ