ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันนี้ ( 27 ก.ค.58 ) ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 4 นำโดยนางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาค 4 ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย ตากและพิษณุโลก เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินค่างานเชิงลึกของตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ในภาค 4ทั้งนี้เพื่อชี้แจงในการเก็บข้อมูล เกณฑ์การประเมินค่างานเชิงลึกของตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดในองค์ประกอบหลักประกอบด้วย ความรู้ความชำนาญงาน การบริหารจัดการ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย กรอบอำนาจและอิสระในความคิด ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา ความอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ ได้เก็บข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเตรียมปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น

สำหรับในที่ประชุม ได้มีการพูดคุยกำหนดแผนงาน โดยได้มีการนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน และหน้าที่หลักของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 4 ทั้งการนำเสนอข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ การนำเสนอนโยบายรัฐบาลให้แพร่หลายและการนำวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้นำไปปฏิบัติเพื่อภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อไป รวมทั้งการกระจายข่าวสารผ่านสื่อสารมวลของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ รับทราบข่าวสารข้อมูลที่ทางหน่วยงานภาครัฐ ต้องการสื่อสารให้กับประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและฉับไว

 

 

1685 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ