ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจแข่งขันของผู้เข้าอบรมและพิธีปิดหลักสูตรหลักสูตร Startup LIMEC Course ครั้งที่ 1 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2559 ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในการกิจกรรม เพื่อการส่งเสริมและสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจประเทศ CLMVและจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใหม่ LIMEC โดยในพิธีปิดมีนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบรางวัลแก่กลุ่มชนะเลิศการนำเสนอแผนและเครือข่ายธุรกิจ และนายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

6350 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ