ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ ( 12 ส.ค.58 ) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ์
นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกันรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดง
ออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้
ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด
ที่เสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะมีวันหยุดติด
ต่อกันหลายวัน พร้อมกันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังได้รณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกัน
บริจาคโลหิต ในทุก 3 เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีหลังจากการบริจาคโลหิตอีกด้วย

2291 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ