ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น.  สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก และองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังวน “จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ “ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  ณ บริเวณบึงระดึก หมู่ที่ 4 ต.วังวน  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก
โดยนายจักริน  เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
นายไสว เนื้อสีจัน  นายกอบต.วังวน  กล่าวต้อนรับ  นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้
อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  กล่าวรายงาน
ว่าที่ ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม, หัวหน้าส่วนงานราช
การ, ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้  เช่น ไม้พะยูง,
ตะเคียนทอง, สัก, นนทรี  ขี้เหล็ก ฯลฯ  จำนวน 8,300 ต้น หญ้าแฝก จำนวน 30,000 ต้น  ปล่อยปลา  จำนวน 183,000 ตัว  ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน   กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้ามีกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ”ปั่นจักร
ยานเพื่อสงเสริมการออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” โดย
ปั่นเข้าพื้นที่บริเวณจัดปลูกต้นไม้ จำนวน 700 คัน ได้รับการสนับสนุนอาหาร
และเครื่องดื่มจาก เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลก  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มหาชน   บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด  โรงแรมลาพาโลมา  ท่าข้าวรุ่งโรจน์   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก และชาวบ้านในท้องที่ตำบลวังวน
ร่วมกันประกอบอาหาร ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต่างพร้อมใจที่จะทำ
เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ cr.ภาพและข้อมูล ฝ่ายสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 

 

3841 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ