ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พร้อม
ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12
สิงหาคม 2558 ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค
ไปเก็บไว้เป็นโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิต
ฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองจำนวนมาก ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษ
ณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้ทำการออกรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ประจำทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนให้
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักศึกษา นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มมวล
ชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เพื่อสุขภาพที่ดีหลังจากบริจาคโลหิตแล้ว ซึ่งการออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้
บริจาคโลหิต จำนวน 400 ราย ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวว่า การ
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำ
นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการ
ผ่าตัดที่เสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆ
ที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน CR.ข้อมูลข่าวสารกับตากล้องภูธร

 

4673 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ