ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม  2558 เพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวพิษณุโลก ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา. โรงเรียนจ่าการบุญ จึงได้พานักเรียนเข้าค่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เด็กๆ ต่างมีความสุขกับกิจ
กรรมในครั้งนี้

 

6747 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ