ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.58 เวลา 13.30 น. พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผบ.ส.พัน.4 ร่วมกับ นายก อบต.ท้อแท้ และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ต.ท้อแท้ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ นางตะล่อม เส็งวัฒน์ ที่ได้ยื่นหนัง
สือร้องเรียน เรื่องขอให้ช่วยเหลือซ่อมแซมทางเข้า-ออกเนื่องจากตลิ่งทรุด หมูที่ 5 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์
สรุปผลการประชุม อบต.ท้อแท้ ได้ดำเนินแก้ไขโดยการจัดทำโครงการตอกเข็มป้องกันตลิ่งพัง (บริเวณ
คอสะพานวัดคุ้งใหญ่) จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2558  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

 

3383 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ