ช่วยเเชร์ จ้า .....

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวปล่อยพันธุ์สัตว์ป่า 614 ตัวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 พ.ค.2562 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปล่อยสัตว์ป่าในโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นน.02(ซำบอน) อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11กล่าวว่าการจัดกิจกรรมโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสำหรับนำปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในปี 2562 นี้

สำหรับสัตว์ป่าที่นำมาปล่อยในวันนี้มีทั้งหมด 5 ชนิดพันธุ์ จำนวน 614 ตัว ได้แก่กวางป่า 20 ตัว เก้ง 14 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 230 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดงจำนวน 140 ตัว และไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 210 ตัว โดยสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาเขียว และนอกจากนั้นหลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวแล้ว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังได้มีการจัดการลาดตระเวนคุ้มครองและป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

708 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้