รักษ์ป่า

นายกมล นวลใย ผอ.สจป1ชม.สั่งการให้หน่วยป้องกันและพัฒนาทุกหน่วยในสังกัดดำเนินมาตรการชิงเก็บลดปริมาณเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่า

เมื่อวันที่ 15 มกราค…

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ Ambient Air Quality Monitoring Station

  วันที่ 8 มกรา…

ม.แม่โจ้ จัดอบรมโครงการ “โดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่” สร้างนักบินโดรน ช่วยเฝ้าระวัง แก้ปัญหา ระงับเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที

เมื่อวันที่ 13 ธันวา…

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 ธันวาคม 256…

ผอ.สบอ.11 เข้าร่วมเปิด “โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลเนินเพิ่ม” อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 ธันวาคม 256…

error: สวัสดีค่ะ