ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 ที่ห้อง POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม VDO Conferenceรับนโยบายจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย) โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรม และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย) เป็นผู้แทนในการร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งร่วมปลูกจิตสำนึกบุคลากรของหน่วยงานให้ตระหนักถึงคุณธรรม และเสริมสร้างทัศนคติในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม โดยสาระสำคัญและแนวทางการร่วมลงนามในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมกันดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส และมีการประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปลูกจิตสำนึกบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ ไม่รับ ไม่ให้ และคนไทย ไม่โกง ด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยการสร้างกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

 

4297 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ