นายวัฒนะ กันนะพันธุ์

นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปลูกต้นปีบ ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 กันยายน 25…

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

  เมื่อวันที่ 2…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมร่วมประชุม VDO Conference รับนโยบาย พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

  เมื่อวันที่ 4…

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

    เช้าวั…

error: สวัสดีค่ะ