ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 30 ก.ย.58 ) นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในวันนี้ ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในคราวเดียวกันนี้เข้ากราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจุดแรกได้เดินทางไปจุดธูปเทียนกราบลาหลวงพ่อพระพุทธชินราช และกราบลาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระพี่นางสุพรรณกัลยา ภายในวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เดินทางไปยังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ เพื่อถวายราชสักการะและกราบลา และจุดสุดท้ายเดินทางมาถวายพวงมาลัยข้อพระกร และกราบลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการของจังหวัดร่วมมอบพวงมาลัยดอกไม้แสดงความเคารพ  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนและข้าราชการที่มาส่งในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง

สำหรับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านใหม่ นายชูชาติ  กีฬาแปง ที่ย้ายมาจากจังหวัดพะเยามีกำหนดการที่จะเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการพิษณุโลกในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยจะเดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลา 10.30 น. จากนั้นในเวลา 14.00 น. จะเดินทางไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลกตามลำดับก่อนจะปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

3589 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ