ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น.นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 36 ทุน ณ.อาคาร ICT เทศบาลนครพิษณุโลก

โดยมีตัวแทน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังคำขวัญว่า “องค์กรไทย เพื่อสังคม” ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและคนด้อยโอกาส รวมถึงภาคการศึกษาของเยาวชน ดังนั้นโครงการมอบทุนการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของ บสก. ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับนักเรียนผู้ด้วยโอกาส ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้นำทุนไปใช้เพื่อการศึกษา ตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 36 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท พร้อมมอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ชุด

/พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแค.com รายงาน

 

 

3162 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ