ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแขก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเชื่อมต่อกับคลอง C23 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เชื่อมต่อจากหมู่ที่ 8-9 ตำบลท่าโพธิ์ และหมู่ 6 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก รวมถึงในพื้นที่ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ ซึ่งมีระยะทางการขุดลอกกว่า 3 กิโลเมตร สำหรับคลองระบายน้ำแห่งนี้ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำที่เหลือจ่ายเพื่อใช้ป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ประมาณเกือบ 3,000 ไร่

991 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ